‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

درآمد نیوز، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۴۴ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۴.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰شرکت قرمزپوش و ۱۰ شرکت سبزپوش شد.