پایگاه خبری درآمد نیوز -مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت گفت: بیش از ۷۰ درصد خدمات وزارت صمت در سایت خدمت وزارت صمت در دسترس فعالین اقتصادی قرار گرفته است.

پایگاه خبری درآمد نیوز -مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت گفت: بیش از ۷۰ درصد خدمات وزارت صمت در سایت خدمت وزارت صمت در دسترس فعالین اقتصادی قرار گرفته است.

محمد شیرازیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از فرآیند‌های اختصاصی وزارت صمت بصورت الکترونیکی و یکپارچه در پنجره واحد خدمات به آدرس http://khedmat.mimt.gov.ir/ در دسترس کاربران قرار گرفته ضمن اینکه با هماهنگی سازمان فناوری و اطلاعات سامانه جامع تجارت به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل شده و درگاه اختصاصی فعالان اقتصادی که شامل تجارت داخلی و خارجی است آماده خدمت رسانی است.

مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت با اشاره به تبصره هفت قانون بودجه امسال افزود: تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ مهلت اتصال سامانه‌ها به پنجره واحد خدمات داده شده به نحوی که حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی دستگاه بصورت الکترونیکی یکپارچه شود؛ مجموعه وزارت صمت هم از سال گذشته قبل از قانون و اجرای آن پنجره واحد خدمات راه اندازی کرده است.

بیش از ۷۰ درصد خدمات وزارت صمت در سایت خدمت

وی در خصوص سایر خدمات پرکاربرد وزارت صمت هم گفت: خدمات دیگر وزارت صمت اکثرا از جنس اعطای مجوز به برای فعالیت کسب و کار است که به واسطه درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار متصل به پنجره واحد خدمات هوشمند است.