به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، در این رویداد که با حضور «فرزان فروزانفر» معاون شعب و نمایندگان، «ماندانا محمدزاده» مدیر روابط عمومی و تبلیغات، «فاضل شنیط» رئیس شعبه اروند بیمه آسماری، «دورقی» عضو شورای شهر اروند، «سیاحی» رئیس آموزش و پرورش منطقه، جمعی از مسئولین و نمایندگان شرکت […]

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، در این رویداد که با حضور «فرزان فروزانفر» معاون شعب و نمایندگان، «ماندانا محمدزاده» مدیر روابط عمومی و تبلیغات، «فاضل شنیط» رئیس شعبه اروند بیمه آسماری، «دورقی» عضو شورای شهر اروند، «سیاحی» رئیس آموزش و پرورش منطقه، جمعی از مسئولین و نمایندگان شرکت برگزار شد، مباحثی پیرامون اهمیت بیمه برای جامعه برای دانش آموزان عنوان شد.

در این مراسم، همچنین از سوی شرکت بیمه آسماری، به دانش آموزان این مدرسه بسته تحصیلی اهدا شد. «زنگ بیمه» رویدادی است که به منظور آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم بیمه ای و با حمایت شرکت های بیمه در مدارس کشور اجرا می شود.