شرکت بیمه دی با دعوت از سهامداران خود به منظور افزایش سرمایه از مبلغ ۵.۹۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند. همچنین پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه در ساعت ۱۵ همان روز در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اعضای جدید هیأت مدیره خود را خواهد شناخت.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه دی؛ آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده بیمه دی در حالی روی سامانه کدال منتشر شد که در این اطلاعیه، مهم ترین دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و همچنین مهم ترین دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت می باشد.
براساس گزارش توجیهی افزایشی که در سایت کدال بورس نیز منتشر شده، افزایش سرمایه شرکت با هدف اصلاح ساختار مالی و اطمینان دهی به سهامداران به منظور افزایش سودآوری، طی دو مرحله از رقم ۵.۹۵۰ میلیارد ریال فعلی به مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. در مرحله اول این رقم به ۹.۵۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته ها و سود انباشته (سهام جایزه) و مرحله دوم از مبلغ ۹.۵۰۰ به ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات یا آورده نقدی سهامداران خواهد بود.