با اعلام شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و بیمه مرکزی ایران به عنوان دستگاه‌های برتر در شاخص های دولت الکترونیک و هوشمند معرفی شدند.

با اعلام شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و بیمه مرکزی ایران به عنوان دستگاه‌های برتر در شاخص های دولت الکترونیک و هوشمند معرفی شدند.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ناظر بیمه ای، برای ششمین بار در طی نه دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی، یکی از رتبه های برتر در حوزه استقرار دولت الکترونیک را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش بیمه مرکزی با داشتن ۷ خدمت و ۳۱ زیر خدمت در بین ۱۷۰ سازمان و ۱۶۶۲ خدمت مشمول ارزیابی در چهار محور ارزیابی، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی امتیاز کامل ۱۰۰ ،در محورهای دولت کاربر محور ۹۷ و دولت شفاف ۹۵ را کسب نموده است.

شایان ذکر است کسب این جایگاه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی یکصد و هفتاد دستگاه کشور از سوی سازمان فناوری اطلاعات و بر اساس کارشناسی دقیق و شاخص های علمی، صورت گرفته است.

گفتنی است سامانه سنهاب به عنوان پنجره واحد فرآیندها و ارائه خدمات الکترونیکی این دستگاه، یک ابزار نظارتی از عوامل اصلی شفافیت صنعت بیمه به شمار می رود و به همین خاطر نهاد ناظر صنعت بیمه با رصد آنلاین عملکرد شرکت های بیمه، سرعت، دقت و جامعیت نظارت خود را به شکل محسوسی افزایش داده است.