درخواست شرکت بیمه حافظ برای آغاز فعالیت در سرزمین اصلی در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه که در نهاد ناظر و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه که روز چهارشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۲ در نهاد ناظر و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، درخواست فعالیت شرکت بیمه حافظ برای فعالیت در سرزمین اصلی با قید الزامات و ضوابط تاسیس شرکت بیمه به تصویب رسید و این شرکت در صورت کسب تأییدیه‌های لازم، می‌تواند فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کند.

گفتنی است؛ این شرکت تا کنون فقط مجوز فعالیت در مناطق آزاد را داشته است.