به گزارش درآمد نیوز سرهنگ شفیعی؛ فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات استان این لوح را به گرشاسبی اهدا کرد. به همین مناسبت دکتر ناصری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام و مدیر شعب بانک صادرات استان نیز با حضور در‌ مجتمع پتروشیمی ایلام این روز را به سیدغلامحسن گرشاسبی تبریک‌ گفتند.

به گزارش درآمد نیوز سرهنگ شفیعی؛ فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات استان این لوح را به گرشاسبی اهدا کرد.

به همین مناسبت دکتر ناصری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام و مدیر شعب بانک صادرات استان نیز با حضور در‌ مجتمع پتروشیمی ایلام این روز را به سیدغلامحسن گرشاسبی تبریک‌ گفتند.