از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۲۷ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است.

به گزارش درآمد نیوز از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۲۷ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است.

روح الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده که بیش از ۱۲۷ هزار واحد آن مسکن مهر باقی‌مانده از دولت‌های قبل بوده است.

وی افزود:  از اجرای دو میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور توسط دولت سیزدهم خبر داد و گفت: حدود ۵۰۰ هزار واحد از این تعداد تحویل متقاضیان شده و بیش از دو میلیون واحد نیز با پیشرفت فیزیکی متفاوت در حال ساخت است.

اراضی ۳۹۶ هزار و ۹۳۱ واحد زمین شهری به متقاضیان تخصیص یافت

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در تشریح اجرای مسکن در سراسر کشور در راستای قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: از تعداد واحد‌های آغاز شده به تعداد ۳۹۶ هزار و ۹۳۱ به شکل واگذاری زمین به شکل انفرادی، گروهی، جوانی جمعیت و واگذاری زمین برای گروه‌های واجد شرایط حمایتی بوده است.

تخصیص ۷۹ هزار و ۱۰۴ واحد زمین روستایی به متقاضیان

اکبری افزود: از حدود ۴۰۰ هزار قطعه زمین روستایی شناسایی شده نیز تاکنون زمین ۷۹ هزار و ۱۰۴ واحد به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش واحد‌های حمایتی تعریف شده در اراضی ۹۹ ساله تاکنون ۷۱۳ هزار و ۵۸۶ واحد ساخت آن‌ها آغاز شده است. همچنین ۵۰۰ هزار واحد نیز در تفاهم با نیرو‌های مسلح در حال ساخت است که برخی از اراضی مربوط به نیرو‌های مسلح و برخی نیز مربوط به دیگر اراضی است که در این بخش تاکنون ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد آغاز شده است.

فرآیند نوسازی ۲۵۷ هزار و ۷۰۳ واحد در بافت‌های فرسوده طی دولت سیزدهم

اکبری توضیح داد: در بخش بافت فرسوده، برنامه‌ریزی ۴ ساله نوسازی۶۰۰ هزار واحد بوده و میانگین سالانه آغاز ۱۵۰ هزار واحد در سال بوده است که تاکنون ۲۵۷ هزار و ۷۰۳ واحد شروع شده است؛ از واحد‌های شروع شده نیز تاکنون ۸۷ هزار واحد به اتمام رسیده است.

اجرای ۱۹۸ هزار و ۶۱۵ واحد خودمالکی مسکن در کشور

وی ادامه داد: در بخش خودمالکی شهری که حمایت‌های دولتی را اعم از تسهیلات و تخفیف‌های شهرسازی و سایر دریافت می‌کنند و زمین در مالکیت افراد است تاکنون ساخت ۱۹۸ هزار و ۶۱۵ واحد شروع شده است. همچنین در بخش بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، ساخت ۴۹۰ هزار و ۸۲۸ واحد مسکونی آغاز شده که از این تعداد آغاز و ۲۴۰ هزار و ۳۱۶ واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

تکمیل و تحویل ۱۲۷ هزار و ۳۶۸ واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم

اکبری در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکمیل واحد‌های باقیمانده مسکن مهر نیز گفت: از ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۲۷ هزار و ۳۶۸ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با تمامی استان‌ها در حال برنامه‌ریزی برای تحویل واحد‌ها هستیم. از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۵۰۰ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است. همچنین، واحد‌هایی که در اراضی ۹۹ ساله به صورت انبوه‌سازی در حال ساخت است حدود ۱۰۰ هزار واحد بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در نیمه نخست امسال تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.