شرکت تامین سرمایه خلیج فارس مجموع درآمد ارائه خدمات محقق شده تا پایان آبان ماه امسال را بیش از یک هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش درآمد نیوز شرکت تامین سرمایه خلیج فارس طی اطلاعیه‌ای در کدال جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه را بیش از یک هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد که بیش از ۲۱۲ میلیارد آن مربوط به آبان ماه بوده است.

براساس این گزارش، درآمدهای ارائه خدمات محقق شده شامل درآمد تعهد پذیره‌نویسی معادل ۵۰۹ میلیارد ریال، درآمد بازارگردانی بیش از ۹۵۱ میلیارد ریال، درآمد سبدگردانی ۰٫۷ میلیارد ریال، درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبلغ ۲۴۵ میلیارد ریال، درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش بیش از ۱۲ میلیارد ریال و درآمد ارزشیابی سهام بیش از پنج میلیارد ریال بوده است.

همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های «تفارس» شامل درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سود سپرده بانکی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۱۳۴ میلیارد ریال آن متعلق به آبان ماه است.