اداره کل سازمان امور مالیاتی استان فارس از شعبه بیمه آسیا در استان فارس تقدیر کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، پیرو تمدید قرارداد تکمیل درمان سازمان امورمالیاتی ، نشستی با مسئولین سازمان امورمالیاتی استان فارس در محل این سازمان تشکیل و از خدمات بیمه آسیا تقدیر و تشکر شد.
بنابر این گزارش، در این نشست، ضمن ابراز خرسندی دوطرف از تمدید قرارداد ، موارد مربوط به حوزه قرارداد درمان گروهی مطرح که با توجه به تعامل حداکثری فیمابین ، چالش ها برطرف و سازمان امورمالیاتی از عملکرد استان فارس در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان رضایت داشته و به پاس قدردانی از خدمات انجام شده لوح تقدیری نیز به سرپرست منطقه پنج، رئیس شعب استان فارس، رئیس شعبه سید جمال الدین اسد آبادی شیراز بیمه آسیا و کارشناس این شعبه اهدا کردند.