تقویت قدرت خرید مردم یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بود که با کاهش تورم، به تدریج در حال تحقق است به طوری که همه شاخص‌های ماهانه، سالانه و نقطه‌ به نقطه تورم در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به پایان دولت دوازدهم کاهشی ماند.

تقویت قدرت خرید مردم یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بود که با کاهش تورم، به تدریج در حال تحقق است به طوری که همه شاخص‌های ماهانه، سالانه و نقطه‌ به نقطه تورم در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به پایان دولت دوازدهم کاهشی ماند.

به گزارش درآمد نیوز ، تورم ماهانه کل کالاهای مصرفی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد رسید درحالی که در پایان دولت دوازدهم ۳.۵ درصد بود.

بر این اساس تورم ماهانه کل کالاهای مصرفی نسبت به پایان دولت قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه کل کالاهای مصرفی که در پایان دولت دوازدهم ۴۳.۶ درصد بود در اسفند ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسید یعنی حدود ۹ واحد درصد از شتاب تورم نقطه به نقطه کاسته شده است.

تورم کل نیز در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید، در حالی که در پایان دولت قبل ۴۴.۲ درصد بود. بنابراین در دولت سیزدهم تاکنون ۴ واحد درصد از شدت تورم کل کاسته شده است.

شاخص‌های قیمت مربوط به مواد خوراکی هم در دولت سیزدهم کاهشی شده است. تورم ماهانه مواد خوراکی از ۳.۲ درصد در پایان دولت قبل به ۱.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی هم با حدود ۱۷ واحد درصد کاهش از ۵۷.۴ درصد به ۴۰.۸ درصد رسیده است.

تورم کل مواد خوراکی نیز در همین مدت از ۵۴.۸ درصد به ۵۱.۹ درصد رسیده است.

دولت سیزدهم نرخ رشد تورم را نزولی کرد

نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال گذشته ۴٩.۵ درصد بود، این شاخص اقتصادی در شهریورماه روی عدد ۴۳.۷ قرار گرفت. با اقدامات دولت سیزدهم و کاهش تلاطم‌های اقتصادی نرخ تورم نقطه‌ای پس از ۶ ماه با هشت درصد کاهش در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۴ درصد رسید که این آمارها نشان از کاهشی بودن نرخ تورم دارد و تداوم این روند در سال جدید پیش‌بینی می‌شود.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در فروردین‌ماه ١۴٠٠ هم که عمده هزینه‌های دهک‌های پایین را شامل می‌شود، به ۶٣.١ درصد رسیده بود. این شاخص مردادماه سال قبل ۵٨.۴ درصد را ثبت کرد، اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴٠.٧ درصد رسیده است. عمده سبد هزینه دهک‌های پایین جامعه را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهند و این موضوع نشان می‌دهد دولت در راستای اهداف خود و بهبود معیشت اقتصادی مردم موفق اقدام کرده و این روند را در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داد.

نرخ تورم سالانه مردادماه ١۴٠٠ (۱۲ ماه منتهی به مردادماه) نیز برای خانوارهای کشور به ۴۵,٢ درصد رسیده که روند افزایش داشت، اما پس از آغاز به کار دولت سیزدهم نزولی شد و این شاخص در بهمن‌ماه ١۴٠٠ به ۴١,۴ درصد رسیده بود.

نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال گذشته ۴٩.۵ درصد بود، این شاخص اقتصادی در شهریورماه روی عدد ۴۳.۷ قرار گرفت. با اقدامات دولت سیزدهم و کاهش تلاطم‌های اقتصادی نرخ تورم نقطه‌ای پس از ۶ ماه با هشت درصد کاهش در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۴ درصد رسید که این آمارها نشان از کاهشی بودن نرخ تورم دارد و تداوم این روند در سال جدید پیش‌بینی می‌شود.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در فروردین‌ماه ١۴٠٠ هم که عمده هزینه‌های دهک‌های پایین را شامل می‌شود، به ۶٣.١ درصد رسیده بود. این شاخص مردادماه سال قبل ۵٨.۴ درصد را ثبت کرد، اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴٠.٧ درصد رسیده است. عمده سبد هزینه دهک‌های پایین جامعه را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهند و این موضوع نشان می‌دهد دولت در راستای اهداف خود و بهبود معیشت اقتصادی مردم موفق اقدام کرده و این روند را در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داد.

نرخ تورم سالانه مردادماه ١۴٠٠ (۱۲ ماه منتهی به مردادماه) نیز برای خانوارهای کشور به ۴۵,٢ درصد رسیده که روند افزایش داشت، اما پس از آغاز به کار دولت سیزدهم نزولی شد و این شاخص در بهمن‌ماه ١۴٠٠ به ۴١,۴ درصد رسیده بود.

نظر به اهمیت نرخ تورم در ثبات اقتصادی کشور و مشکلاتی که در چند سال اخیر از جانب این شاخص اقتصادی دامن جامعه را گرفته بود دولت سیزدهم از همان ابتدای کار مهار و کاهش تورم را جزو اولویت‌های اول خود قرار داد و دست یابی به تورم تک‌رقمی، در بازه زمانی چندساله را جزو اهداف خود قرار داد. تاکنون، در راه رسیدن به این هدف اقدامات زیادی در سطوح مختلف انجام شده است: بودجه با کمترین میزان کسری تهیه و تدوین شد و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، نظارت بر کار بانک‌ها و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفت.

کاهشی شدن روند تورم، بدون شک دستاورد بزرگی در شرایط کنونی است. در زمانی کوتاه از مدیریت کنونی رخ داد و با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن در چند سال آینده تداوم روند کاهشی امیدها به تحقق کامل وعده دولت را افزایش داده است.

کاهش نرخ تورم تولیدکننده

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١۴٠٠ به ١٠ درصد رسید که در مقایسه با فصـل تابستان ١.٧ واحد درصـد کاهش داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در فصل پاییز نسبت به تابستان سال گذشته هم با ١٠.٣ واحد درصد کاهش به ۴٨,۶ درصد رسید که این موضوع روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده را نوید می‌دهد.

منبع: ایرنا

لینک منبع