مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران به بهانه روز آتش نشانی از واحد HSE پتروشیمی لردگان بازدید کرد.

به گزارش درآمد نیوز در این بازدید شاه میرزایی از نزدیک در جریان میزان توانمندی و آمادگی پرسنل HSE پتروشیمی لردگان قرار گرفت و گفت: ثبت رکورد ۳۸ میلیون نفر کار بدون حادثه منجر به فوت جز با تلاش و کوشش و آموزش شبانه روزی ممکن نبوده است.وی افزود: شما جوانان برومند منطقه مانند دنا برافراشته و آموزش دیده و پای کار پتروشیمی لردگان هستید.

شما نمونه ای از نسل سلحشوری هستید که قرنها در این منطقه زندگی کرده اند و از این مجتمع در دل کوهستان نگهداری می کنید.معاون وزیر نفت در ادامه هفته دفاع مقدس و همچنین هفتم مهرماه که روز ایمنی و آتش نشانی است را به پرسنل مجتمع لردگان تبریک گفت و افزود: از مدیرعامل محترم می خواهم به دارد، به برگزاری دوره های آموزشی تاکید کرد و ادامه داد: شما همیشه باید در آمادگی کامل باشید تا اگر‌ حادثه ای رخ داد به سرعت بتوانید به کمک مردم منطقه بروید و خطر را برطرف کنید.