درراستای پیشبرد فعالیت‌های اجرایی مگا پروژه الماس ماهشهر، توافق نهایی مگاپروژه الماس ماهشهر و فجر انرژی خلیج فارس جهت تامین مصارف یوتیلتی و سرویسهای جانبی صورت پذیرفت.

به گزارش درآمد نیوز با تکمیل مهندسی پایه مگا پروژه الماس ماهشهر و مشخص شدن میزان مصرف یوتیلتی و سرویس‌های جانبی این مجتمع عظیم تولیدی و پس از نهایی شدن مباحث کارشناسی میان دو شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس و پتروشیمی الماس ماهشهر، توافق نهایی جهت انعقاد قرارداد بلند مدت میان مدیران عامل دو شرکت انجام و قرارداد نهایی طی هفته آینده به امضاء طرفین خواهد رسید.

لازم به ذکر است الماس هلدینگ خلیج فارس با تولید بیش از دو میلیون تن محصول در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الفین و محصولات پلیمری در جهان به شمار می‌رود که در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در حال احداث است.
پیش بینی می‌شود با احداث این مگا پروژه‌ عظیم صنعتی برای بیش از سه هزار نفر شغل ایجاد شود./

روابط عمومی شرکت پتروشیمی الماس ماهشهر