تورم قیمت مصرف کننده در بازار تونس از ۷.۲ درصد در سال گذشته به ۷.۳ درصد به صورت سالانه افزایش یافت.

به گزارش درآمد نیوز تورم قیمت مصرف کننده در بازار تونس از ۷.۲ درصد در سال گذشته به ۷.۳ درصد به صورت سالانه افزایش یافت.و به نقل از آناتول، این اطلاعات توسط موسسه ملی آمار در وب سایت رسمی این موسسه منتشر شده است.

این موسسه اعلام کرد: تورم سالانه پس از حدود ۷.۲ درصد در ماه قبل از آن در خردادماه شاهد افزایش اندکی به سطح ۷.۳ درصد بود.

همچنین در بیانیه این موسسه افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده به‌صورت سالانه ناشی از شتاب افزایش قیمت‌های گروه تغذیه و آشامیدنی است که در خردادماه ۱۰.۱ درصد نسبت به اردیبهشت ماه ۹.۷ درصد افزایش داشته است.