معاون فنی و امور پروژههای گروه مالی گردشگری با اشاره به عملیاتی شدن خط ریلی فرعی مجتمع فولاد بناب در آذربایجان غربی :گفت ایجاد این خط آهن ۴ کیلومتری کار بسیار ارزشمندی بود که موجب کاهش تردد جادهای مصرف انرژی و زمان حمل بار و محصولات تولیدی مجتمع فولاد بناب شد.

به گزارش درآمد نیوز ابوالفضل گلزاری در این خصوص افزود این خط آهن با استفاده از مسیر فرعی نیروگاه برق بناب به داخل شهرک صنعتی بناب کشیده شد تا این شهرک را به راه آهن اصلی کشور متصل کند.

وی گفت: بر اساس تصمیم رییس گروه مالی گردشگری شرکتها و کارخانه های تولیدی گروه مالی گردشگری که در مجاورت ریل قرار دارند میتوانند از شبکه ریلی کشور به خوبی استفاده کنند که به همین خاطر تصمیم گرفته شد که مجتمع فولاد بناب را با یک خط فرعی به شبکه ریلی کشور متصل کنیم.
گلزاری افزود: این خط ریلی ضمن این که یک ارزش افزوده برای گروه مالی گردشگری ایجاد کرد ناوگان ریلی منطقه بناب را نیز تبدیل به یک سکوی باری برای شرکتها و کارخانه هایی که داخل شهرک صنعتی بناب هستند تبدیل کرد.
وی گفت: مجتمع فولاد بناب انواع میلگرد و آهن آلات تولید میکند و نیاز اصلی آن نیز مواد اولیه شامل شمش، آهن قراضه و آهن اسفنجی است که از بافت و دیگر مناطق کشور خریداری و به داخل کارخانه فولاد بناب منتقل میشود.
وی با اشاره به این که اولین محموله شمش خریداری شده از شرکت چادرملو به وزن ۳ هزار تن از طریق راه آهن و این خط ریلی و طی کردن ۱۳۰۰ کیلومتر وارد مجتمع فولاد بناب شد، افزود: اگر قرار بود این حجم بار از طریق جاده حمل ،شود می بایست ۱۳۵ تریلی این محموله را از چادرملو تا بناب حمل میکردند که بسیار پر هزینه زمان بر و پر مخاطره بود.
معاون فنی و امور پروژههای گروه مالی گردشگری :گفت: زمانی که اولین محموله شمش از چادرملو و شرکت احیا استیل بافت وارد کارخانه فولاد بناب ،شد از تمامی مسئولان و دست اندرکاران استان و شهرک صنعتی بناب دعوت کردیم تا شاهد حمل و نقل و تخلیه بار در سکوی ایجاد شده باشند که این موضوع مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
وی افزود این بارانداز میتواند مورد استفاده تمامی شرکتها و کارخانههای شهرک صنعتی قرار گیرد تا به راحتی و به سرعت مواد اولیه مورد نیاز و تولیدات خود را از این طریق وارد شهرک و از استان خارج و به هر جای کشور که میخواهند منتقل کنند.
گلزاری با اشاره به این که استفاده از ناوگان ریلی در تمامی دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته است گفت اکثر شرکتهای دنیا نیازها و محصولات خود را از طریق ناوگان ریلی جا به جا مرسوم کنند، چرا که مرقوم به صرفه بوده و از امنیت بیشتری برخودار است.

وی افزود: گروه مالی گردشگری از مدتها پیش تصمیم گرفت در چرخه حمل و نقل کالا و محصولات خود از ناوگان ریلی هم استفاده کند و به همین خاطر استفاده از جاده به ریل و ریل به دریا و همچنین توسعه ناوگان هوایی را نیز در دستور کار خود قرار داد. وی :گفت توسعه ناوگان ریلی در اصل برای حمل و نقل بار است نه مسافر و به همین خاطر خطوط راه آهن نباید وارد شهرها شوند و ایستگاههای آنها مثل فرودگاهها باید خارج از شهرها ساخته شود تا توسعه این بخش ارزانتر و سریع تر انجام شود. وی با اشاره به این که دولت مزایا و امتیازات ویژهای برای شرکتها و کارخانه هایی که از ناوگان ریلی استفاده می کنند قرار داده است :گفت برای طرح توسعه ناوگان ریلی خود در حال مذاکره برای خرید واگن هستیم و در آینده نیز با خرید لوکوموتیو ناوگان ریلی را گسترش خواهیم داد.
وی در پایان با قدردانی از هلدینگ ماهان که برای به سرانجام رسیدن این خط ریلی یک کار گروهی را ساماندهی کرد :افزود شرکت فولاد بناب به عنوان تولید کننده و مصرف کننده مواد اولیه شرکت احیا استیل به عنوان تولید کننده مواد اولیه شرکتهای ،فولادی شرکت فولاد شهریار که خط ریلی را کشید و شرکت پرجمبار از مجریان اصلی این طرح بزرگ و ارزشمند بودند.