توسعه و ارتقای سهم بازار با رویکرد بهینه سازی پرتفوی، راهبرد اساسی بیمه ایران در عملیات بیمه گری است

جلسات اختصاصی «تبیین فرصت ها و مؤلفه های حفظ و ارتقاء سهم بازار بیمه ایران» با تمرکز بر موضوع بیمه های مسئولیت و حمل و نقل برگزار و ضمن بررسی و تحلیل عملکرد ۸ ماهه بیمه ایران در حوزه بیمه های مسئولیت و حمل و نقل راهکارهای توسعه فروش و دستیابی به اهداف ترسیمی تشریح شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در این نشست تخصصی که با حضور عضو هیأت مدیره، معاون فنی، مدیرکل، معاونین و کارشناسان خبره و ارشد این رشته و مدیرکل شورای فنی و مدیریت ریسک، روز دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ برگزارشد، سید محمد ناصر مبرقعی، عضو هیأت مدیره بیمه ایران در سخنانی، با قدردانی از تلاش ها و اهتمام ویژه مدیریت، کارشناسان و نمایندگان ساعی شرکت، به نقش بیمه ایران به عنوان مبدع و طراح اولیه حوزه بیمه های مسئولیت در صنعت بیمه اشاره و کرد: حدود سه دهه قبل، طراحی و عرضه رشته های بیمه های مسئولیت توسط بیمه ایران در بازار بیمه آغاز و با راهبری شرکت و همراهی نمایندگان پر تلاش بیمه ایران ضمن کسب پرتفوی مناسب در این رشته نسبت به تعمیم و توسعه بیمه های مسئولیت به عنوان یک نیاز اساسی جامعه اقدام شد؛ به نحوی که امروزه سهم بیمه های مسئولیت در پرتفوی صنعت بیمه و همچنین در عملکرد بیمه ایران قابل توجه است.

عضو هیأت مدیره بیمه ایران با بیان اینکه پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار بیمه و بویژه در طبقه بندی بیمه های خرد در رشته های مسئولیت به منظور توسعه آن یک ضرورت است، گفت: از نظر فنی، علمی، تخصصی و عملیاتی ظرفیت ها و بستر بسیار مناسبی برای تولید پرتفوی رشته های مسئولیت وجود دارد که ضروری است در چرخه عملیاتی آن فرآیندهای ارائه خدمات، آموزش و موج مثبت رویکردها و توجه نمایندگان، شعب و واحدهای اجرایی را در رشته های مختلف بیمه مسئولیت فعال نموده و حتی المقدور در شرایط رقابتی تسهیلات مؤثر مبتنی بر توسعه و افزایش سهم این رشته ایجاد و فراهم شود.

مبرقعی، در ادامه، به طرح های جدید حوزه بیمه های مسئولیت به عنوان مزیتی ویژه اشاره و تأکید کرد: ظرفیت های فنی ایجاد شده در بیمه های مسئولیت فضا و دامنه مانور حضور در بازار و پاسخ مناسب به نیازهای مخاطبان و مشتریان را گسترش داده و در این شرایط همکاران، اعم از ستادی اجرایی و نمایندگان، با معرفی و عرضه خدمات و محصولات جدید، توسعه و افزایش پرتفوی این رشته در عملیات بیمه گری را رقم خواهند زد.

وی، با اشاره به طرح های «پیمان» و «مسئولیت مدنی هیأت مدیره مجتمع های مسکونی» به عنوان نمونه ای از محصولات خرد و دارای ریسک بازار مناسب و پایداری مطلوب گفت: این طرح ها منصفانه، مشکل گشا و حمایتگرانه هستند و چنانچه مردم و مشتریان از ظرفیت های پوششی و تأمینی این طرح ها مطلع و تفهیم شوند که چه مخاطراتی با این بیمه نامه های نسبتاً ارزن قیمت پوشش داده می شود، حتماً استقبال نموده و با رویکرد مثبت به عنوان یک نیاز اساسی بدنبال اخذ و خرید آن خواهند بود.

عضو هیأت مدیره بیمه ایران، آموزش پویا و تبلیغات مؤثر را به عنوان ۲ مؤلفه بسیار مهم در توسعه و فراگیری رشته های مسئولیت بویژه طرح های جدید بر شمرد و اضافه کرد: آموزش گسترده و مداوم این رشته ها برای شبکه فروش و نمایندگان در ابعاد فنی، عملیاتی و بازاریابی و همچنین اجرای برنامه های تبلیغاتی کارا دو محور اساسی و بنیادین برای توسعه و افزایش فروش این رشته بوده که نیازمند نیاز سنجی دقیق و برنامه ریزی مؤثر است.

مبرقعی، در پایان، نقش اساسی نظام تشویق و ترغیب و ایجاد رقابت مولد بین همه حلقه های ارائه خدمات، از جمله کارکنان ستادی، شعب، مراکز و نمایندگی ها را به عنوان نیروی محرکه توسعه فعالیت ها در رشته بیمه های مسئولیت بر شمرد و تأکید کرد، با ابزارها و ظرفیت های موجود و بهره گیری از تمام توان در حوزه فروش، فنی و بازاریابی باید زمینه های تحول حوزه بیمه های مسئولیت و حمل و نقل را فراهم و انشاء ا… با هم افزایی و هماهنگی های شایسته منحنی صعودی فروش رشته های بیمه ای مسئولیت و حمل و نقل را استمرار بخشید و کماکان با اجرای الگوهای مدیریت ریسک که طی سالهای اخیر با همت مدیران و همکاران دلسوز این رشته ها باعث اصلاح معنادار ضرایب خسارت شده نسبت به تقویت و افزایش پرتفوی اقدام شود.

بنا به این گزارش، در ابتدای این نشست، عملکرد هشت ماهه شرکت در رشته های مسئولیت و حمل و نقل توسط معاون فنی و مدیر کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل تشریح و ضمن تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی این حوزه، برنامه های راهبردی برای دستیابی به اهداف ترسیمی مورد تبیین و اشاره قرار گرفت.

فرهاد پرتوی، سرپرست معاونت فنی بیمه ایران، طی سخنانی در این نشست، با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر شرکت برای ایجاد هم افزایی با هدف دستیابی به پرتفوی بهینه ثمربخش بوده است، برنامه ها و انتظارات شرکت را در این راستا تبیین کرد.

مجید رحمتی، مدیر کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل نیز، با اشاره به سیاست ها و راهبردهای ترسیمی، بویژه مؤلفه های مورد تأکید در سند راهبردی شرکت، گفت: با برنامه ریزی و تلاش فراگیر واحدها و مدیریت های اجرایی، استانی و بویژه تلاش بی وقفه شبکه فروش و نمایندگی های شرکت، در مجموع طی هشت ماهه سال جاری به رشد ۶۵ درصدی در تولید حق بیمه نایل شده ایم که وفق برنامه های طراحی شده تا پایان سال ضمن حفظ شاخص های رشد به نتایج هدف گذاری شده دست خواهیم یافت.

وی در ادامه به راهبرد مدیریت ریسک و بهره گیری از الگوهای تخصصی مدیریت ریسک اشاره کرد و افزود: هم اکنون نسبت خسارت تمامی رشته های مرتبط با بیمه های مسئولیت و حمل و نقل به نقطه قابل قبول و مناسبی رسیده و با تلاش برنامه ریزی شده و نظارت فنی مستمر، عملکرد این حوزه از منظر عملیاتی و معیارهای اقتصاد بیمه و حاشیه سود دارای توجیه منطقی و قابل اتکایی است.

رحمتی با اشاره به ظرفیت های شایان توجه در رشته های بیمه ای مسئولیت و وجود مؤلفه های انگیزشی در بازاریابی این رشته، هم افزایی و همکاریهای مستمر مدیریت آموزش، امور نمایندگان، روابط عمومی، بازاریابی و … را ضرورتی مهم بر شمرد و اظهار امیدواری کرد با فراهم سازی زمینه های فروش رشته های مسئولیت و تقویت برنامه های نرم افزاری و اجرای مؤلفه های حمایتی و تشویقی، شاهد توسعه همه جانبه این رشته و افزایش سهم آن در پرتفوی شرکت باشیم.

این گزارش حاکیست، این نشست تخصصی با طرح دیدگاهها و نظرات همکاران و کارشناسان مدیریت بیمه های مسئولیت و حمل و نقل و تشریح راهکارهای توسعه فروش و دستیابی به اهداف ترسیمی به پایان رسید.

گفتنی است، برپایی سلسله جلسات اختصاصی تبیین فرصت ها و مؤلفه های حفظ و ارتقاء سهم بازار با راهبری سرپرست معاونت فنی به صورت منظم و مستمر در رشته های مختلف بیمه ای برنامه ریزی شده و در حال پیگیری است.