پایگاه خبری معدن نیوز -کمبود برق که باعث کاهش تولید کاتد دربرخی استان‌های چین شده بود پس از کاهش دما، متوقف شد و تولید به حالت اولیه بازگشت.

پایگاه خبری درآمد نیوز -کمبود برق که باعث کاهش تولید کاتد دربرخی استان‌های چین شده بود پس از کاهش دما، متوقف شد و تولید به حالت اولیه بازگشت.

با پایان کمبود عرضه برق به دنبال کاهش دما، کاهش تولید کاتد در استان‌های آنهویی، هوبی، جیانگ سو و ژجیانگ از ۲۶ آگوست متوقف شد.

بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته از سوی موسسه CRU حداکثر ۳۰ هزار تن تولید کاتد از چهار کارخانه ذوب یکپارچه و یک واحد پالایش مستقل تحت تاثیر قرار گرفته است که کمتر از ۳ درصد از تولید ماهانه کاتد در چین است.

تولید کاتد در چین به حالت اولیه بازگشت

طبق گزارش CRU، بیشترین کاهش تولید را می‌توان به افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت پالایش در هفته‌ها یا ماه‌های آینده مرتبط ساخت.

علاوه بر این، محدودیت‌های عرضه انرژی تاثیر محدودی بر مصرف کنسانتره در این مجتمع‌های یکپارچه داشته است، زیرا آنها قادر به حفظ تولید عادی در فرآیند ذوب خود بودند.