کارکنان پرتلاش شرکت فولاد سفیددشت با تولید ۸۸ هزار و ۱۱ تن آهن اسفنجی در فروردین ماه موفق به ارتقای این محصول شدند.

جهادگران عرصه تولید در واحد احیاء مستقیم شرکت فولاد سفید دشت، با تولید ۸۸ هزار و ۱۱ تن آهن اسفنجی در فروردین‌ماه سال «جهش تولید با مشارکت مردم» رکورد ۸۶ هزار و ۱۱۰ تنِ قبلی که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ محقق شده بود را ارتقاء دادند.