مدیر فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع، اعلام کرد که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، با ثبت رکورد جدیدی در مدت زمان ریخته گری بطور پیوسته با مدت زمان ۱۰۴۵ دقیقه، کارکنان این شرکت توانستند افتخاری جدید برای شرکت به ارمغان بیاورند.

مدیر فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع، اعلام کرد که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، با ثبت رکورد جدیدی در مدت زمان ریخته گری بطور پیوسته با مدت زمان ۱۰۴۵ دقیقه، کارکنان این شرکت توانستند افتخاری جدید برای شرکت به ارمغان بیاورند.

مهندس علی وکیلی مدیر فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع، در تاریخ ۲۸فروردین ماه ۱۴۰۳ با ثبت رکورد جدیدی درمدت زمان ریخته گری بطور پیوسته با مدت زمان ۱۰۴۵ دقیقه، کارکنان ارفع توانستن افتخاری جدید برای شرکت به ارمغان بیاورند .این در حالی است که رکورد قبلی زمانی این شرکت ۹۶۰دقیقه بوده است.
همچنین مهندس علی وکیلی خبر داد که پس از راه اندازی تستی اولیه نازل چنجر تاندیش ریخته گری در آبان ماه ۱۴۰۲ این تجهیز بطور کامل از روز ۲۷فروردین ماه سال جاری با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت و مجموعه فولادسازی در حال حاضر با این سیستم در حال تولید میباشد.