ویدیو/ مهدی صحابی؛ مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در دو ماه ابتدایی سال، ترافیک ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی افزایش می‌یابد؛ چرا که برخی متقاضیان در سال گذشته اقدامی نکردند و ثبت نام خود را به تاخیر انداخته‌اند.

به گزارش درآمد نیوز ویدیو/ مهدی صحابی؛ مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در دو ماه ابتدایی سال، ترافیک ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی افزایش می‌یابد؛ چرا که برخی متقاضیان در سال گذشته اقدامی نکردند و ثبت نام خود را به تاخیر انداخته‌اند.مقاله اصلی