بانک مسکن به منظور خدمت رسانی به مشتریان و حمایت از آنها در شرایط اقتصادی حال حاضر، مساعدت هایی را در قالب طرح کوشش برای مشتریانی که اقساط خود را پرداخت نکرده اند؛ در نظر گرفته است. در این طرح مشتریانی که با مشکل در بازپرداخت مطالبات خود مواجه و دارای مطالبات معوق هستند، در صورت تسویه نقدی بدهی خود از مساعدت بانک در بخشودگی جرائم برخوردار می شوند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از بانک مسکن-هیبنا؛ بانک مسکن به منظور خدمت رسانی به مشتریان و حمایت از آنها در شرایط اقتصادی حال حاضر، مساعدت هایی را در قالب طرح کوشش برای مشتریانی که اقساط خود را پرداخت نکرده اند؛ در نظر گرفته است. در این طرح مشتریانی که با مشکل در بازپرداخت مطالبات خود مواجه و دارای مطالبات معوق هستند، در صورت تسویه نقدی بدهی خود از مساعدت بانک در بخشودگی جرائم برخوردار می شوند.

مشتریان بانک مسکن تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند به شعبه ای که تسهیلات دریافت کرده اند؛ مراجعه و بدهی های خود را پرداخت کنند.

همچنین در طرح کوشش تقسیط مطالبات واحدهای مسکونی احداثی که با استفاده از تسهیلات مشارکت بانک مسکن ساخته شده ولی هنوز سند مالکیت آنها به تفکیک واحدها صادر نشده است با حضور حداقل نیمی از خریداران و در قبال اخذ وثایق و تضمین های معتبر با متقاضیان امکان پذیر شد.

در این طرح، اصل و سود بدهی سازندگانی که قراردادهای مشارکت آنها از سال ۱۳۹۸ تاکنون تعیین تکلیف نشده است نیز تا سقف های تعیین شده توسط بانک مسکن و بدون خرید اوراق گواهی حق تقدم تقسیط می شود.

افزایش مدت قراردادهای مشارکت مدنی با ضوابط ابلاغی در طرح نیز از دیگر گشایش های طرح کوشش است. همچنین از دیگر مزایای ویژه این طرح به تقسیط وجه التزام ناشی از تأخیر در تعیین تکلیف قراردادهای مشارکت مدنی به ازای هر واحد و هر ذینفع تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و با نرخ سود صفر درصد می توان اشاره کرد.

این طرح کمک شایانی به منظور تسهیل در بازپرداخت مطالبات مشتریان و تسریع در تعیین تکلیف مطالبات و نیز تداوم خدمت رسانی بانک مسکن به سایر مشتریان و تهیه سرپناه برای آنها محسوب می شود.