با توجه به پشت سر گذاشتن اورهال، مسائل مهم در خصوص واحدهای تولیدی، گزارشات تعمیرات اساسی، وضعیت ارسال بودجه ۱۴۰۳، پروژه‌های جاری، اهداف و میزان کل تحقق برنامه عملیاتی آبان ماه و چالش‌های کسب و کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم؛ در این جلسه با توجه به پشت سر گذاشتن اورهال، مسائل مهم در خصوص واحدهای تولیدی، گزارشات تعمیرات اساسی، وضعیت ارسال بودجه ۱۴۰۳، پروژه‌های جاری، اهداف و میزان کل تحقق برنامه عملیاتی آبان ماه و چالش‌های کسب و کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در ادامه این نشست برنامه اجرایی واحدهای مختلف، وضعیت تولید، فروش و سود عملیاتی، ریسک‌های مهم واحدها، پروژه‌های اجرا شده و پیشرفت‌های صورت گرفته و برنامه آتی شرکت با بررسی حجم تولید ماهانه و تجمعی، حجم و ارزش فروش ماهانه و تجمعی، پیش‌بینی تولید، حجم و ارزش فروش ماه آینده، روند تولید و قیمت محصولات نسبت به مدت مشابه، گزارش تعمیرات واحدهای فنی و فرآیند حضور در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ارائه شد.

گفتنی است در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص عملکرد ۸ ماهه شرکت، تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۲ و ریسک‌های موجود و پیش‌بینی تولید، مقرر شد روند پایش و تدوین گزارشات ماهانه، ارتقای شاخص‌ها، تلاش در جهت کاهش ریسک و فعالیت برنامه‌محور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.