درحال حاضر با افزایش قیمت کالاهای اساسی رو به رو بوده ایم از طرفی این افزایش قیمت ها باعث شده بود تا سفره های مردم کوچک شود.

درآمد نیوز / درحال حاضر با افزایش قیمت کالاهای اساسی رو به رو بوده ایم از طرفی این افزایش قیمت ها باعث شده بود تا سفره های مردم کوچک شود.

به گزارش درآمد نیوز ، مونا ربیعیان/ در این میان دهک های کم درآمد در حال نابوده بوده اند و این هم به دلیل این است که با مشکلات تقسیم ثروت در جامعه باعث شده ایم عده ای ثروتمند  و ثروتمندتر شوند وعده ای فقیر و فقیر تر با این اوصاف دهک متوسط در حال نابودی است و اگر فکر ی به حال روز نکنیم باید انتظار این را داشته باشیم تا کشور به دو دهک فقیر و ثروتمند تقسیم می شوند و به مرور زمان جنگ طبقاتی رخ خواهد بنابراین از همین ابتدای کار دولت سیزدهم باید به فکر تقویت دهک های متوسط باشد.

اگر نظام کلیدی اصلاح نشود دهک های کم درآمد نابود خواهند شد

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی درخصوص اینکه دهک متوسط در حال نابودی است به خبرنگار ما گفت: در اقتصاد ایران سه نظام کلیدی (مالیاتی، بانکی و یارانه ای) است سه نظامی که از اول شاهد ان بودیم و ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیر تر کرده است در این میان دهک های کم درآمد اوضاع وخیم تری پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهارداشت: این سه نظام بازخوردی است مسولیت باز تولید ثروت ، ماموریت کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از دهک های کم درآمد در هر اقتصادی را ایفا می کند و این سه نظام اگر کارآیی نداشته باشد به نفع رانتی ها هست. به طور مثال نظام مالیاتی که به نفع ثروتمندان و به ضرر کارگران و کارمندان تنظیم شده است، نظام بانکی نیز به نفع ثروتمندان و طبقه رانتی و به ضرر تولید و کسب و کارهای خرد است و در نهایت نظام یارانه ای که در همه جای دنیا برای افراد کم درآمد است اما به نفع ثروتمندان و طبقه برخوردار جامعه است و این سه نظام در اقتصاد ایران است به نفع و ثروتمندان و افراد رانتی تنظیم شده است و اگر بخواهیم دهک های کم درآمد در کشور دوباره جان بگیرد نیاز به یک اصلاحات در این نظام است نظامی که تاکنون با وجود نفوذی که در کشور داشته اند نگذاشتند این اصلاحات انجام شود.

چرخ اقتصاد ایران به نفع رانتی ها فعلا می چرخد

کارشناس اقتصادی درخصوص این سه نظام اظهارداشت: مالیات همه جای دنیا از ثروتمندان گرفته می شود و از پایه ها مالیات دریافت می شود اما در ایران کاملا برعکس اعمال می شود، نظام بانکی در دنیا تلاش می کند کسب و کارهای خرد را حمایت کند اما در ایران به دلیل فساد بالای اقتصاد ایران وجود دارد تسهیلات به کسب و کار های خرد پرداخت نمی شود و در نهایت یارانه ای که دهک های پردرآمد ۲۰ برابر یارانه بهره مند می شوند در صورتی که یارانه ها باید برای بنگاه های خرد باشد تا حمایتی شود برای ایجاد امنیت شغلی باشد اما در ایران یارانه های انرژی به جای اینکه به افراد کم درآمد داده شود به افراد پردرامد و خانه دار و خودرودار پرداخت می شود.

وی در بخش دیگر مصاحبه خود از نابودی دهک های متوسط گفت: طبقه متوسط در حال نابودی است و روزانه نحیف می شود و اقتصاد ایران به مرور زمان به دو طبقه تقسیم خواهد شد درصورتی که افتخار هر کشوری این است که طبقه متوسط بزرگی داشته باشد اقتصاد کشوری که طبقه متوسط بزرگ داشته باشد اقتصاد ایده آلی است اما متاسفانه قشر متوسط در حال نحیف شدن است درحال حاضر به دلیل مشکلاتی که در سه نظام اقتصادی وجود دارد طبقه متوسط دهک های سه تا هفت جامعه به سمت دهک های پایین تر سقوط می کند و قدرت خرید مردم روزانه کم و کمتر می شود در این دوران باید انتظار داشت که جنگ طبقاتی را شاهد باشیم جنگی بین افراد فقیر و مرفه جامعه.

اگر از طبقه متوسط حمایت نشود جنگ طبقاتی رخ می دهد

وحید شقاقی شهری در ادامه اظهارداشت: اگر از طبقه متوسط جامعه حمایت نشود در آینده جنگ طبقاتی بین دهک های کم درآمد و مرفه ایجاد می شود اگر اصلاحات ساختاری در سه نظام باز تولید انجام شود این جنگ در دولت سیزدهم رخ خواهد داد.

وی در بخش دیگر از مصاحبه خود از طبقه رانتی و مقابله با آن در دولت سیزدهم گفت: در دولت سیزدهم باید با طبقه رانتی و فساد در کشور مقابله شود و دولت سیزدهم باید یک جنگ اقتصادی داخلی ایجاد کند و طبقه رانتی را نابود کند اما این ها بستگی به نفوذ افراد رانتی در کشور دارد چرا که این افراد ذی نفوذ های دارند اگر دولت سیزدهم بتواند اصلاحات ساختار سه نظام را ایجاد کند و طبقه متوسط را از نحیف شدن نجات دهد می توان امیدوار بود به موتور اقتصادی راه افتادن.

زور ۱۵ میلیون ثروتمند به ۷۰ میلیون نفر میرسد

این کارشناس اقتصادی در ادامه از جنگ تمام عیار طبقه رانتی ها گفت: اگر دولت سیزدهم به دنبال بازنگری باشد جنگ تمام عیاری بین ذی نفعان و ارکان دولت شکل خواهد گرفت اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و اصلاحات صورت نگیرد ۱۵ میلیون ثروتمند؛ ۷۰ میلیون نفر را له خواهند کرد باید دید دولت سیزدهم چه افکاری را پیش خواهد رفت.