گزارش تصویری از خبرنگار درآمد نیوز اعزامی به دوحه

گزارش تصویری از خبرنگار درآمد نیوز اعزامی به دوحه

عکس از محمدرضا آذین