وزیر بهداشت، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از سال آینده خبر داد.

وزیر بهداشت، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از سال آینده خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از مهر، بهرام عین اللهی گفت: اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند.

وی افزود: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمه‌ها به مردم پرداخت خواهد شد.