افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان از شهریور اعمال و پرداخت می‌شود

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان از شهریور اعمال و پرداخت می‌شود

بازنشستگان با راه‌اندازی کارزار خواستار حذف بیمه آتیه سازان حافظ و الزام درمان رایگان طبق ماده ۵۴ “ق. ت. ا” و همچنین افزایش حقوق خود شدند.

به گزارش درآمد نیوز، در متن کارزار درخواست حذف بیمه آتیه سازان حافظ و الزام درمان رایگان طبق ماده ۵۴ “ق. ت. ا” که تا امروز (هشتم مهرماه ۱۴۰۱) ۸ هزار و ۷۱۵ نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است:

سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

ریاست محترم سازمان بازنشستگان کشور

“احتراماً ما بازنشستگان تأمین اجتماعی ( با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر و با احتساب اعضا خانواده بیش از یک چهارم جمعیت کشور) در سال‌های گذشته مکرر درخواست خود را تقدیم مسوولان کرده‌ایم.

به‌جهت تعهدات و الزام درمان رایگان سازمان (برابر ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی)، همچنین خواستار موکد ارایه خدمات بیمه تکمیلی درمان همچون بیمه تکمیلی بازنشستگان همکار و با هزینه کرد سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

لازم است یادآور شویم به علت نارضایتی اکثریت بازنشستگان می‌بایستی بیمه تکمیلی مستقیما از تأمین اجتماعی معرفی شود، فلذا بنا به موارد فوق الذکر ابتدا خواستار حذف بیمه تکمیلی آتیه سازان و سپس اعمال مواد قانونی سازمان مبنی بر خدمات درمان رایگان هستیم.”

در این باره خبرنگار ما با “کورش صالحی کهیش” یکی از بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت و گویی انجام داده که با هم می خوانیم:

*آیا مطالبه بازنشستگان که درخواست درمان رایگان می کنند، قانونی است؟

حذف بیمه آتیه‌سازان حافظ و افزایش حقوق بازنشستگان

– بله! کاملا” قانونی است. به استناد نص صریح قوانین مشروحه ذیل: مواد ۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸ و ۸۹ قانون تامین اجتماعی و اصل ۳۹ قانون اساسی و نیز ماده ۲۹ دولت.

* آیا بیمه تکمیلی در قانون وجود دارد؟

–  خیر! قانون گذار هرگز نامی از بیمه تکمیلی در هیچ جای قانون نیاورده است.

گفتنی است: باکسر دو درصد ماده ۸۹ ت.ا. از فیش مستمری دیگر حجت بر سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای قانون الزام درمان رایگان تمام شده است و بیمه تکمیلی موضوعیت ندارد. قانون گذار هرگز نامی از بیمه تکمیلی در هیچ جای قانون نیاورده است و باید هرچه سریع تر بیمه تکمیلی برچیده شود .

در حقیقت بیمه تکمیلی به خاطر آگاه نبودن بسیاری از بازنشستگان از قوانین تحمیل شده است!

وجود دو بیمه (یکی بیمه تأمین اجتماعی و دیگری تکمیل بیمه تأمین اجتماعی) که ماحصل هر دو بیمه رضایت بخش نیست سهم کوچکی از درمان را حتی شامل نمی شود. مفهوم قانونی و عقلانی ندارد به صلاح نیست و همواره مشکل ساز خواهد بود .

لذا بیمه تکمیلی با هر نوع قراردادی برای کشور مشکل ساز خواهد بود و به همین خاطر قانون گذار، الزام درمان رایگان را برای سازمان تأمین اجتماعی به صورت قانون در آورده است.

  بیمه تأمین اجتماعی طبق قانون الزام درمان رایگان، لازم است به وظایف اش عمل کند.

* آیا تأمین اجتماعی یک سازمان ضعیف است که در اجرای قانون عاجز است؟

– خیر! سازمان تأمین اجتماعی با داشتن سرمایه بیمه شدگان و شرکت های قدرتمند تابعه بازنشستگان تأمین اجتماعی (شرکت های شستا)، سازمان قدرتمندی است و دلیل آن وام های کلانی است که به دولت می دهد.

* اگر سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ اقتصادی قدرتمند است، با اهمال کاری در اجرای قانون درمان رایگان، مجاز است سرمایه خود را به جای صرف در راه فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی به امور دیگر مصروف دارد؟

برای مثال: دادن وام به دولت ها ولی برای درمان بازنشسته، به جیب آن ها نظر داشته باشد و برای جبران اهمال کاری خود علاوه بر بیمه،  بیمه تکمیلی را به جامعه تحمیل کند!؟

– خیر! اصلا و ابدا.

آیا بیمه تکمیلی که باید تکمیل کننده نیازهای درمانی باشد، برای جامعه مفید است و باید بقا و ادامه داشته باشد؟

– خیر!  بیمه تکمیلی ای که با بیشتر مراکز درمانی قرار داد ندارد و مبلغ ناچیزی از فاکتور هزینه های درمان را با تاخیر به بازنشسته می پردازد، با نام تکمیلی منافات دارد و ادامه چنین فعالیت هایی تحت لوای “بیمه تکمیلی” به صلاح مملکت نیست.