مجمع هیئت کشتی مازندران با ریاست رییس فدراسیون کشتی، حاشیه هایی را بهمراه داشت. اینکه ایشان در حین جلسه، به توانایی‌اش در صحبت کردن به زبان مازندرانی اشاره کرد

 محمدرضا آذین

درآمد نیوز / مجمع هیئت کشتی مازندران با ریاست رییس فدراسیون کشتی، حاشیه هایی بهمراه داشت. اینکه ایشان در حین جلسه، به توانایی‌اش در صحبت کردن به زبان مازندرانی اشاره کرد، کاملا لهجه مازندرانی را می‌فهمد واقوام محلی در منطقه را کاملا می شناسد. حتی می‌تواند به زبان محلی صحبت کند و اضافه کرد حسن یزدانی و کامران قاسم پور هم این موضوع را تایید می کنند، با واکنش منفی خبرنگار حاضر در مجمع مواجه شد که « چرا مسخره می‌کنید»؟ در ادامه جملات دیگری نیز بین این دو رد و بدل و در نهایت به اخراج خبرنگار از مجمع منتهی شد. در این خصوص چند نکته مدیریتی حائز اهمیت است که امیدوارم مورد توجه رییس محترم فدراسیون قرار گیرد.

اولین نکته، مساله اخلاق محور بودن مدیران ورزشی است. باید افراد ذی ربط ورزش درک واقعی از اخلاق داشته باشند و اهمیت معیارهای اخلاقی ورزشی را همواره مد نظر داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را به درستی و با صداقت انجام دهند. رییس جلسه در اداره جلسه باید تاب آوری لازم را داشته باشد. قطعا با کمی سکوت روند جلسه به آرامش خود باز می گشت، نه اینکه با توسل به ابزار قدرتی که از اعتماد مردم به دست آورده، از حراست بخواهند که میهمان جلسه را، ولو فردی عادی، از جلسه اخراج کنند. با توجه به اینکه تمامی حاضران جلسه قطعا با دعوت قبلی و به عنوان میهمان در چنین جلسه ای حاضر شده اند و طبق فرموده پیامبر اکرم(ص) «میهمان حبیب خداست».

نکته دوم، که بسیار قابل تامل است سخنان غیر رسمی است که در جلسه مطرح می شود. بعضا نظیر چنین بیاناتی از برخی مدیران کشور در جلسات رسمی شنیده می شود. قطعا چنین جلسه ای با عنوان مجمع هیئت کشتی مازندران حداقل از یکماه یا بیشتر با دستور جلسه ای مشخص برنامه ریزی شده است. رییس جلسه باید با مطالبی هدفمند که از قبل توسط کارشناسان فدراسیون تهیه شده است حاضر شود و از پرداختن به حرف های حاشیه ای بپرهیزد.

نکته سوم، با نگاهی به چگونگی حضور رییس فدراسیون در جلسه، همانطور که قبلا نیز در جلساتی ایشان با همتایان خارجی، از لباسهای غیر متعارف و غیر رسمی استفاده نموده است. رییس محترم فدراسیون، نماینده بیش از ۸۰ میلیون جمعیت کشورمان است و هیچ گاه این اختیار را ندارد در جلسات رسمی و کاری هرآنچه می خواهد بپوشند. پوشش رسمی حتی انتخاب نوع لباس و رنگ آن از مصادیق اصلی مدیریت است و تمامی اینها برداشت هایی را در شروع و حین جلسه برای مخاطبان داخلی و بین المللی بهمراه دارد و هیچ گاه عادی و غیر رسمی پوشیدن نشان از مردمی بودن نبوده و نیست.

 نکته چهارم، خبرنگار رکن چهارم نظام جمهوری اسلامی ایران است رعایت ادب و احترام این قشر برای شفاف سازی ارکان مدیریتی از اصول اخلاقی و حرفه ای  مدیران کشور است. الزام حضور خبرنگار، ان هم در جلسه ای چون مجمع، قطعا تصمیمات مهمی اخذ می شود ضروری است.