پلی دردناک است که واحد تجاری ازحسابدار و مدیر مالی خود انتظار آن را داشته باشد که ما حسابدارن شریک ریسک‌پذیری آنها با فرار مالیاتی بشویم. من مسوول ریسک‌های حرفه‌ای خودم در فرآیند حسابداری هستم.

محمدرضا آذین

حسابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای حیاتی است، زیرا ساختار اقتصادی بدون آن نمی تواند، وجود داشته باشد. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسوولیت های خیلی مهم حسابداران در برابر  دستگاههای نظاارتی و کارفرما است. شاغلان حرفه حسابداری و مالی به عنوان بازوی تصمیم ساز و تصمیم گیرنده هر کسب و کاری هستند و با اخذ تصمیم سازی صحیح افق روشنی را می توانند برای توسعه کشور شان بعمل آورند.

از این رو کاری سازی های ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی بدون غرض باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط وصلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهمترین دارایی های آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارنداهمیت زیادی دارد.

درواقع یک حسابدار همانند پزشک برای کنترل سلامت مالی کشور در تلاش است تا بتواند گزارشی خوب و مناسب به مدیران سازمان، اداره‌ها یا شرکتی که در آن کار می‌کند تحویل دهد، وضعیت رشته حسابداری در کشورمان  از نظر تمامی متخصصان این حوزه در جایگاه علمی بسیار بالایی است چرا که سالانه استادان زیادی در دانشگاه‌ها به تدریس حسابداری می‌پردازند تا بتوانند دانشجویان باسوادی را برای فعالیت در این عرصه پرورش دهند و با راهنمایی درست و مناسب خود آینده روشنی برای دانشجویان رشته حسابداری فراهم آورند.

اما این تنها یک روی سکه است. حسابداران به نیکی دریافته‌اند که مرکز ثقل دستاوردهایشان، «اعتبار» است. گزارشهای مالی تیغ دو لبه ای است که کوچکترین کاستی آن به‌جای منفعت عمومی، خسران جمعی را همراه می‌آورد.

همین حساسیت است که موجب می‌شود این پیشه، از فضای فردی خارج شود و به حرفه‌ای منسجم و محترم بدل گردد که بر ستون اخلاق تکیه دارد. حسابداران خود را امین ملت در امر نظارت و شفاف‌سازی می‌دانند. آنان مصمم‌اند تا چشم خود را بر حقایق نبندند و شفاف‌سازی مالی را بر رازداری غیرمنطقی ترجیح دهند.

پلی دردناک است که واحد تجاری ازحسابدار و مدیر مالی خود انتظار آن را داشته باشد که ما حسابداران شریک ریسک‌پذیری آنها با فرار مالیاتی بشویم. من مسوول ریسک‌های حرفه‌ای خودم در فرآیند حسابداری هستم. من طی یک قرارداد انجام وظایف حسابداری یک واحد تجاری را در مقابل دریافت حق‌الزحمه معین عهده‌دار می‌شوم . نه اینکه برای فرار مالیاتی واحد تجاری دست به تخلفات مالیاتی زده شود.

پیش از ادامه این مطلب می‌خواهم اشاره کنم که کشور ما از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌المللی در رتبه ۱۲۷ جهانی در بین ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۲۱ بوده و رتبه هر ساله با عدم شفافیت های مالی و شاخص های کسب و کار  تنزل  پیدا کرده است و این عدم شفافیت ناشی از عمل و تخلف جمعی ما، با هر شیوه و روش شناسی از قیاسی تا استقرایی که به‌کار بگیریم ایران شمول بوده است. هر مالی چی در ارتقا این رتبه جهانی سهم خود را باید داشته باشد.

پس چگونه می توانیم در این فضا، با تنظمیم  صورت های مالی غلط خود را مدعی کنیم که ما پاک و منزه بوده ایم! خودمان که می‌دانیم واقعیات چیست، مگر آنکه با تکرار آن خودمان هم دروغ‌‌های به خود گفته مان را باور کنیم.

شفافیت، ارتقای پاسخگویی، تسهیل پاسخ‌خواهی‌، فراهم کردن چارچوبی برای تصمیم‌گیری، تخصیص کارامد و بهینه منابع، آگاهی از محدودیتها، فرصتها، تهدیدها، رفع تبعیض اطلاعاتی و .… دستاوردهای حسابداری است که به منفعت عمومی و توسعه جامعه می‌انجامد.

 گزارشگری های مالی هر روز دامنه وسیعتری می‌یابد و منافع گروه وسیعتری از ذینفعان را در خود جای می‌دهد. امروزه در دولتهای توسعه یافته از ما حسابداران توقع دارند ریسکها، فرصتها، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، آثار اجتماعی و زیست محیطی رفتار بنگاههای اقتصادی، وضعیت رقابتی، مبادلات یا شرایط غیرعادی و هر آنچه آینده را قابل پیش‌بینی‌تر سازد، در گزارش های صورتهای مالی مان افشا و بیان شود. در واقع ما حسابداران با انجام وظایف حرفه ای و همچنین رعایت اخلاق حرفه ای بیانگر واقعیتهای کشورمان هستیم.

کارشناس ارشد حسابداری