هدف مجموعه آپ از حضور در نمایشگاه کار، جذب نیروی انسانی برای برخی موقعیت‌های کاری است. چرا که اولویت آپ برای استخدام نیروی انسانی در بخش‌های تخصصی، جذب از طریق دانشگاه‌ها است.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی شرکت آسان‌پرداخت، هدف مجموعه آپ از حضور در نمایشگاه کار، جذب نیروی انسانی برای برخی موقعیت‌های کاری است. چرا که اولویت آپ برای استخدام نیروی انسانی در بخش‌های تخصصی، جذب از طریق دانشگاه‌ها است.

براساس این گزارش، نمایشگاه کار با هدف جذب دانشجویان و دانش آموختگان مستعد و متخصص از دانشگاه‌های برتر، تسهیل و افزایش بازدهی فرآیند جذب سرمایه انسانی و امکان گفت‌گو و مصاحبه حضوری با کارجویان از روز یکشنبه مورخ ۳ دی ماه تا روز سه‌شنبه مورخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در دانشگاه علم‌ و صنعت برگزار می‌شود.