بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و ارتقاء نظام مدیریت بحران برای دستیابی به ایران قوی در حوزه مدیریت بحران مبنی بر گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود به منظور شناسایی و کاستن از خطرات از مهمترین اهداف این رویداد است.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و ارتقاء نظام مدیریت بحران برای دستیابی به ایران قوی در حوزه مدیریت بحران مبنی بر گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود به منظور شناسایی و کاستن از خطرات از مهمترین اهداف این رویداد است.

از دیگر اهداف این رویداد می توان به تحقق برنامه های دولت مردمی در حوزه مدیریت بحران، فراهم سازی زیر ساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری و ارتقای آموزش و پژوهش و بهره گیری از فناوری های نوین و دانش بومی برای تحقق نظام مدیریت بحران نیز اشاره کرد.

این نمایشگاه تا ششم دی ماه ادامه دارد و زمان بازدید آن از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر خواهد بود.