به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، در دومین روز از نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه ، قائم مقام و معاونین مدیرعامل و مدیران محترم شرکت بیمه آرمان از غرفه این شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، در دومین روز از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه ، قائم مقام و معاونین مدیرعامل و مدیران محترم شرکت بیمه آرمان از غرفه این شرکت بازدید کردند.

گفتنی است در حاشیه برگزاری نمایشگاه بورس،بانک و بیمه، بازدید و نشست صمیمی پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان رشته مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با کارشناسان شرکت بیمه آرمان در غرفه این شرکت برگزار گردید.

همچنین اقای مجتبی رجبی از روابط عمومی بانک ایران زمین، از غرفه شرکت بیمه آرمان در سیزدهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه بازدید کردند.