بیمه ایران به همراه سایر شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نمایشگاه حضور فعال دارد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، سیاح مدیر کل روابط عمومی با اشاره به حضور موثر بیمه ایران در این رویداد گفت: بیمه ایران به همراه سایر شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نمایشگاه حضور فعال دارد.
سیاح با اشاره به نقش وجایگاه صنعت بیمه در حوادث وبلایایی طبیعی افزود: صاحبان کسب و کار و منازل مسکونی که داری بیمه با پوشش های تکمیلی می باشند در مواقع بروز حوادثی مانند سیل و زلزله خیلی زودتر از دیگران موفق به بازسازی و برگشت به وضعیت قبل از حادثه می گردند. بیمه ایران در حادثه زلزله کرمانشاه حدود ٢٣٨ میلیارد ریال ، حادثه ساختمان پلاسکو ٢١٢میلیارد ریال. زلزله شهرستان خوی ١٨۵میلیارد ریال و سیل استان های ( خوزستان، گلستان ، لرستان وفارس ) ١۵٨ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد. این آمار نشان می دهد که بسیاری از هموطنان عزیز فاقد بیمه می باشند و جای دارد مجموعه های فرهنگی و دستگاه های مرتبط در جهت ترویج و توسعه فرهنگ بیمه خصوصا در مجموعه وزارت آموزش و پرورش و دانش آموزان ، تلاش بیشتری داشته باشند.