بانک کشاورزی با پرداخت ۴۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات، از ایجاد ۱۶۴۶۷ شغل جدید توسط بانوان کشور در چهار سال اخیر حمایت کرده است.

به گزارش  درآمد نیوز و به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این بانک از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ جمعا ۴۷۱۷ میلیارد ریال در قالب ۱۶۴۶۷ فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی، تسهیلات زنان سرپرست خانوار روستایی(طرح حضرت زینب کبری س) و تسهیلات بانوی ایرانی برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی بانوان کشور پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۹ در حمایت از بانوان ۵۵۵۰ فقره به مبلغ ۲۳۲۴ میلیارد ریال بوده است که ۴۹ درصد تسهیلات پرداختی چهارسال اخیر را شامل می شود.

این گزارش می افزاید: همچنین بیش از ۹۵ درصد از جامعه هدف در طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی را که از سال ۱۳۸۱ توسط بانک کشاورزی با همکاری صندوق توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد (ایفاد) و با هدف توانمند سازی، ارتقا و بهبود سطح معیشت زندگی روستاییان اجرا می شود ، بانوان روستایی تشکیل می دهند و این بانک تا کنون ۲۴۱۶ میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح پرداخت کرده است.