خشکسالی که بخش‌هایی از ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داد تأثیر فاجعه‌باری بر کشت پنبه در تگزاس داشت، زیرا تولید را در این ایالت تا ۵۸ درصد کاهش داد.

خشکسالی که بخش‌هایی از ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داد تأثیر فاجعه‌باری بر کشت پنبه در تگزاس داشت، زیرا تولید را در این ایالت تا ۵۸ درصد کاهش داد.

به گزارش درآمد نیوز و به نقل از المیادین، تگزاس نیمی از کل تولید پنبه را برای ایالات متحده به خود اختصاص داده است که پس از هند و چین سومین تامین کننده پنبه در جهان است. بر اساس آخرین آمار‌های تخمینی منتشر شده توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده، تولید در این کشور ۵۸ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که در سطح ملی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ رسیده است، که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش خواهد داشت.

خشکسالی باعث مرگ مزارع پنبه در تگزاس شد

دارن هادسون، استاد اقتصاد کشاورزی در دانشگاه فناوری تگزاس می‌گوید: در شمال غربی این ایالت، جایی که پنبه مهم است و آب کمیاب است، برداشت سال ۲۰۲۲ می‌تواند “یکی از بدترین برداشت‌های ثبت شده در ۳۰ سال گذشته” باشد.

هادسون با در نظر گرفتن پیامد‌های آبشاری برای بقیه بخش نساجی، در ماه اوت نشان داد که زیان اقتصادی تخمینی منطقه ۲ میلیارد دلار است.