یک اندیشکده غربی از توقف کریدور تجاری IMEC به عنوان ایده آمریکا برای مدیریت غرب آسیا پس از حمله تنبیهی ایران به اسرائیل خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز یک اندیشکده غربی از توقف کریدور تجاری IMEC به عنوان ایده آمریکا برای مدیریت غرب آسیا پس از حمله تنبیهی ایران به اسرائیل خبر داد.

«پروژه‌هایی مانند کریدور تجاری IMEC برای مدت نامحدودی از مسیر فعالیت خارج شده است». این بخشی از گزارش موسسه تحقیقات فناوری جورجیا آمریکا پس از حمله تنبیهی ایران علیه اسرائیل است.

کریدور تجاری IMEC بنا بود پیوندی اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان هند، امارات، عربستان و اسرائیل در جهت توسعه این کشور‌ها باشد، ایده شکل‌گیری کریدور و بخشی از ایده آمریکا برای مدیریت غرب آسیا به حساب می‌آید و پیشتر نتانیاهو از آن به عنوان طرح خاورمیانه جدید نام برده بود.

خط قرمز ایران روی رویای خاورمیانه جدید و کریدور IMEC

این کریدور یکی از رقبای جدی کریدور شرق به غرب از مسیر ایران به حساب می‌آید.

سفیر سابق هند در آمریکا و اسرائیل آرون کی سینگ نفوذ در غرب آسیا بدون در نظر گرفتن نقش ایران را اشتباه راهبردی دانسته و می‌گوید که «اتکاء صرف به اعراب و اسرائیل در غرب آسیا برای هیچ طرفی دستاورد ندارد».

منبع: فارس