اهداف کارخانه فولادسازی چادرملو در سال ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اعلام شد.

مهمترین برنامه ها و اهداف توسعه ای چادرملو در سال جاری شامل موارد مختلفی می شود که عبارت اند از:

تولید گریدهای جدید برای بازار داخل و صادرات تا سقف ۲۰۰ هزار تن

تولید گریدهای صادراتی تا سقف ۳۰۰ هزار تن

افزایش متوسط تعداد ذوب روزانه در ماه به ۲۳ ذوب

افزایش سبد تولید محصول صادراتی نسبت به سال گذشته با رشد ۲۰ درصد/معدن شو

م