تلخ و تلخ‌تر از تلخ را اگر بخواهیم مصداق یابی کنیم، به دو گزاره خبری خواهیم رسید. تلخ، خبر مهاجرت نخبگان و صاحبان استعداد و ظرفیت‌های سرشار است. از بس شنیده ایم

 درآمد نیوز – آذین، تلخ و تلخ‌تر از تلخ را اگر بخواهیم مصداق یابی کنیم، به دو گزاره خبری خواهیم رسید. تلخ، خبر مهاجرت نخبگان و صاحبان استعداد و ظرفیت‌های سرشار است. از بس شنیده ایم، برایمان عادی شده است. اصلا به فوق العادگی شرایط و تاراج سرمایه‌های واقعی را احساس نمی‌کنیم، حتی هوهوی تندبادی که برخاسته است، هم به گوشمان نمی‌رسد.

محمدعلی علم / تاسف بار است این، اما تاسف بارتر و به دیگر معنا، تلخ‌تر از تلخ را باید این خبر دانست که رئیس جدید سازمان جهاددانشگاهی اعلام می‌کند: از مهاجرت نخبگان به مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان رسیده ایم مسولانی هستند که باید با بسترسازی برای استفاده از ظرفیت نخبگان و دانش بنیان ها، فضا و زمینه را برای ماندن آنان و امکان تبدیل ایده هایشان را به کالا و ارزش افزوده فراهم کنند. بدون فراهم سازی امکانات و تدبیر شرایط، شعار توسعه دانش بنیان‌ها به نتیجه نخواهد رسید. زنجیره کار باید کامل باشد. ظرفیت استفاده از تولید دانش بنیان، باید ایجاد و برای بازاریابی جهانی آن هم اقدام شود. این گونه شاید بتوانیم از تلخی خبر‌هایی از این دست تاحدودی بکاهیم. این کار هم نیازمند آن است که تکانی به خودشان بدهند مسئولان.

داستان تلخ مهاجرت

نخبگان وطن خود را برای بهبود وضعیت ترک می کنند

مجید ابهری، جامعه شناس در خصوص مهاجرت افراد شرکت بنیان ها به خبرنگار ما گفت: متاسفانه مهاجرت از نگاه رفتارشناسی اجتماعی یعنی خروج از زادگاه و وطن و رفتن به جایی دیگر به هوای زندگی راحت تر و بهترو ترقی متاسفانه به خاطر تبلیغات دروغ و غلط برخی از جوانان ما تصور می کنند اگر از کشور خارج شده و به کشور دیگری بروند از نظر مادی و رفاهی در اوج خواهند بود در حالی که این تصور یک سراب کاذب می باشد.

وی افزود: البته تلاش و کوشش در تمام دنیا موجب رشد و ترقی می باشد، متاسفانه این روزها شاهد مهاجرت شرکت های دانش بنیان یعنی مهاجرت گروهی در میان نخبگان هستیم به خاطر تبلیغات بیش از اندازه بعضی از کشورهای مهاجر پذیر که با کمبود نیروی جوان و نیروی های نخبه روبه رو هستند برخی از فرزندان ما وطن خود را ترک کرده و به ان کشورها مهاجرت می کنند.

دلایل فرار نخبگان

مجید ابهری در ادامه علت های مهاجرت را کالبدشکافی کرد و اظهارداشت: در کالبدشکافی اینگونه مهاجرت ها با چند دلیل روشن روبه رو میشویم ۱- اولین و مهمترنی دلیل سخت گیری ها و کانال های پیچ در پیچ پیش پایه نخبگان برای تولید و عرضه اقلام مورد نظرشان در بسیاری از کشورها تا آنجا که دیده شده به محض اینکه ادعا کنی مثلا موضوعی را تولید می کنید امکانات داده می شود و در انتظار دریافت نتیجه هستند اما در کشور ما متاسفانه کارشنی ها و سنگ اندازی برای تنخبگان این جوان را خسته و دلزده می کند گاهی از موارد انسان تصور می کند برخی از این افراد به عمد نخبگان کشور را دلزده و خسته می کنند برخوردهای نامناسب و غیر منطقی سختگیری های بی جهت اصلی ترین محرک برای تصمیم گیری در زمینه مهاجرت می باشد۲- تبلیغات گسترده در کشورهای مهاجر پذیر پرداخت سفر و اقامت در آن کشورها استقبال از نخبگان این حرکت شیطانی باعث خالی شدن کشورمان از جوانان و نخبگان می باشد این رفتارشناس در پایان بیان کرد: درخاتمه از دولت استدعا دارم به عنوان کسی که ۴۰ سال عمر خود را در پژوهش و مطالعه صرف نموده ام در این زمینه ها که گفته شد حرکت جدی انجام دهند با جلسه و مقاله و همایش مشکل حل نخواهد شد با انتصاب دلسوزان و علاقمندان به کشور و نظام می توان جلوی این فاجعه را گرفت و نوجوانان و جوانان را برعلیه مهاجرت های کاذب واکیسنه کرد نفرات اول کنکورها و المپیادها اولین طعمه های این کشورهای نخبه دزد می باشند.