سازمان نظام صنفی رایانه‌‎ای کشور با همکاری نصر تهران خواستار توقف دریافت حق بیمه از قراردادهای خرید لایسنس، تجهیزات سخت‌افزاری و تجهیزات نرم‌افزاری شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی، قراردادهایی را که موضوع آن‏ها به صورت مشخص فروش تجهیزات سخت‏‌افزاری یا نرم‏‌افزاری یا لایسنس است، مشمول حق بیمه کرده است، در حالی که این نوع قراردادها مشمول حق بیمه نیست.

بر همین اساس رییس سازمان نظام صنفی رایانه‏‌ای کشور طی نامه‏‌ای خطاب به میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: «طبق بند ۱۴ (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ که جایگزین بخشنامه‏‌های ۱۴ الی ۱۱/۱۴ جدید درآمد شده، برای اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم کرده‏‌اند باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضریب صادر شود.

همچنین به استناد بند ۱۶ بخشنامه‌ی مذکور، قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجور فعالیت معتبر و مرتبط (از سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای) هستند، قراردادهایی که موضوع آن منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست این بخشنامه بوده و طبق گواهی واگذارنده عملیات پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام شده باشد، در محل دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند (۱۴) خواهد بود».

در این نامه تأکید شده است که روش اتخاذ شده از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی مغایر بندهای ۱۴ و ۱۶ بخشنامه‌ی تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران است و به عبارت دیگر دریافت حق بیمه یک بار بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی و یک بار با اعمال ضریب به صورت مضاعف انجام شده که موجه نیست.فایلهای پیوست