گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی منتهی به ۳۱‌شهریورماه۱۴۰۲ (حسابرسی شده) را در کدال منتشر کرد.

به گزارش درآمد نیوز بانک پاسارگاد با نماد وپاسار در بورس، گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی منتهی به ۳۱‌شهریورماه۱۴۰۲ (حسابرسی شده) را در کدال منتشر کرد.
در این گزارش، میزان سود خالص تلفیقی بانک در ۶ ماهه سال‌جاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۶۸‌درصدی دارد.
مجموع درآمد عملیاتی تلفیقی بانک پاسارگاد در این گزارش، ۱۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است و با توجه به جمع درآمد عملیاتی ۱۳ هزار میلیارد تومانی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۵۱‌درصدی این درآمد در سال‌جاری دارد.
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی شرکت اصلی در ۶ ماه سال‌جاری نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد تومان است و در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ این رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر افزایش ۷۰‌درصدی این گزینه‌های درآمدی در ۶ ماهه سال‌جاری است.
درآمد کارمزد در صورت‌های مالی تلفیقی بانک پاسارگاد در ۶ ماه اول امسال، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۶‌درصدی دارد.
خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری شرکت اصلی نیز در این گزارش رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴درصدی دارد.
در این گزارش سود انباشته تلفیقی بانک پاسارگاد نیز رشد ۳۸‌درصدی در ۶ ماهه سال‌جاری را نشان می‌دهد. این سود در این دوره در سال‌جاری ۱۷ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
لازم به ذکر است که سود انباشته تلفیقی بانک پاسارگاد در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به سود انباشته ۱۷ هزار میلیارد تومانی نشان دهنده رشد سودآوری برای بانک در سال‌جاری نسبت به کل سال ۱۴۰۱ دارد.بانک پاسارگاد در نظر دارد سرمایه شرکت را از ۲۷۲٫۹۶۹٫۰۰۰ میلیون ریالی به مبلغ ۳۲۲٫۹۶۹٫۰۰۰ میلیون ریالی از محل آورده نقدی به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش دهد.