به گزارش درآمد نیوز در این دوره ضمن احصای مشکلات صندوق ­های بازنشستگی، به دلایل ورود شرکت ­های بیمه بازرگانی به امر طرح ­های تکمیلی بازنشستگی و مستمری اشاره شد. در ادامه، ویژگی‌های طرح جدید بیمه تکمیلی بازنشستگی شرکت بیمه پاسارگاد ارائه و طرح مزبور به تفصیل در کنار بررسی آمار و اخبار حوزه بیمه […]

به گزارش درآمد نیوز

در این دوره ضمن احصای مشکلات صندوق ­های بازنشستگی، به دلایل ورود شرکت ­های بیمه بازرگانی به امر طرح ­های تکمیلی بازنشستگی و مستمری اشاره شد. در ادامه، ویژگی‌های طرح جدید بیمه تکمیلی بازنشستگی شرکت بیمه پاسارگاد ارائه و طرح مزبور به تفصیل در کنار بررسی آمار و اخبار حوزه بیمه عمر و عملکرد شعبه های منطقه۱۱ تبیین و ارائه شد. در حاشیه این دوره آموزشی، جلسه ­ای با حضور روسای شعب و مدیریت بیمه‌های عمر و تأمین آتیه نیز برپا شد.

مقاله اصلی