دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در راستای الزام قانونی برای شرکت های بیمه مانند سایر نهادهای مالی و نیز رسالت شرکت بیمه تعاون مبنی بر ارائه خدمات سالم و با کیفیت دوره مبارزه با پولشویی در سه سطح کارشناسان شعب، مدیران شعب وروسای ادارات ومعاونین و نیز معاونین مدیران و در سطح مدیران به مدت ۸ ساعت برای هرکدام از سطوح مورد نظر در سال جاری از شهریور ماه آغاز و با اعلام به مرکز اطلاعات مالی و نیز هماهنگی با مدیریت مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزارگردید.
در این دوره آموزشی که با حضور کارکنان و مدیران ستادی و تدریس جناب آقای دکتر محمود گنج بخش عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید آموزش های مصوب سرفصل و درسنامه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد ودارایی وقانون مبارزه با پولشویی ونیز آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مطالب مورد تدریس قرارگرفت و کارکنان افراد مشمول در سطح مقدماتی با مباحث مورد نیاز این بخش آشنا شدند.
راشد رستمیان رئیس اداره بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه تعاون ضمن اشاره به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درصنعت بیمه در خصوص اهمیت برگزاری این دوره بیان کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش همکاران در این بخش و درمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای الزام قانونی و رسالت شرکت برگزار گردید و مباحث کلیدی این بخش در صنعت بیمه همگام با استانداردهای داخلی و روز دنیا مورد آموزش وبررسی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: تلاش خواهیم نمود این دوره ها را با توجه به برنامه ریزی انجام شده در سطح نمایندگان و شبکه فروش نیز برگزار نمائیم.
گفتنی است آزمون تخصصی این دوره برگزار و به شرکت کنندگانی که موفق به قبولی شوند گواهی حضور در دوره ارائه خواهد شد.