با هر ابزاری بیمه گزار را جذب کنیم اما هر چقدر بتوانیم خسارت مردم را غیر حضوری پرداخت کنیم فروش حق بیمه نیز افزوده خواهد شد.

به گزارش درآمد نیوز رییس هیات مدیره بیمه ایران با توجه به فروش هفت ماهه ابتدایی سال جاری گفت: نمی خواهیم با هر ابزاری بیمه گزار را جذب کنیم اما هر چقدر بتوانیم خسارت مردم را غیر حضوری پرداخت کنیم فروش حق بیمه نیز افزوده خواهد شد.
با رضایت مردم از بیمه ایران رضایت آنها از مجموعه دولت نیز افزایش خواهد یافت.
یکی از شاخص های ما در ارزیابی مدیران ،خدمات پس از فروش می‌باشد و در سفرهای استانی از مقامات استانی درخواست میکنیم که با همین شاخص مدیران مارا مورد ارزیابی قرار دهند.
مدیر عامل بیمه ایران نمایندگان را یکی از اصلی ترین ذینفعان بیمه ایران خواند و تاکید کرد مدیران حتما باید اختیارات خود را به نمایندگان واجد شرایط تفویض نمایند.
در ابتدای این بازدید عمادابادی رییس شعبه ورامین با تشکر از حضور مدیرعامل در جمع کارمندان شعبه به ارائه گزارش عملکرد پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه ایران پیش از این بازدید مدیرعامل و هیات همراه در مراسم بزرگداشت مرحوم سید میرستار پک همکار فقید استان تهران حاضر و با قرائت فاتحه یاد ایشان را گرامی داشتند.