مدیرعامل بیمه ملت به عنوان عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری سندیکای بیمه‌گران انتخاب شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، در نشست شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، سید محمد کریمی گزارش عملکرد سه‌ماه سندیکای بیمه گران ایران را به اعضای شورای عمومی ارائه کرد و ابهامات راه‌اندازی بازار متشکل بیمه‌ای نیز از مواردی بود که در جلسه شورای عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این جلسه با تشکیل کمیسیون تخصصی سرمایه‌گذاری، به عنوان پنجمین کمیسیون تخصصی سندیکا موافقت شد.

براساس تصمیم مدیران عامل شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی؛ آقایان دکتر دلفراز، دکتر کاتب، دکتر کاردگر، دکتر پیکارجو و دکتر مصطفوی به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.