مدیر منابع و تعالی سرمایه انسانی بیمه آرمان منصوب شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، سروش رزمی به عنوان مدیر جدید منابع و تعالی سرمایه انسانی معارفه شد.

خاطرنشان می شود: این مراسم، با حضور دکتر داود صالح فکر مشاور عالی مدیر عامل و پرسنل مدیریت منابع و تعالی سرمایه انسانی برگزار گردید و سروش رزمی با حکم دکتر مجید قلی پور مدیرعامل بیمه آرمان، به عنوان مدیر منابع و تعالی سرمایه انسانی معارفه شد.

روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک ، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.