حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالى مناطق آزاد تجارى _صنعتی و ویژه اقتصادی در سفر به کشور روسیه با ایگور آرتامونوف استاندار استان لیپتسک این کشور دیدار گفتگو کرد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از فرینا، استاندار استان لیپتسک در این دیدار ضمن معرفی منطقه ویژه اقتصادى لیپتسک، توضیحاتی در خصوص ظرفیت ها و مزیت هاى حوزه اقتصادى این منطقه ویژه اقتصادى ارائه داد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، پیشنهاد کرد همکارى بیشتری بین مناطق متناظر دو کشور ایران و روسیه صورت پذیرد.
حجت الله عبدالملکى، از مقامات استان لیپتسک دعوت کرد براى بازدید از مناطق آزاد و ویژه اقتصادى به ایران سفر کنند.
عبدالملکى در ادامه پیشنهاد داد سرمایه گذاران استان لیپتسک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادى ایران براى انجام سرمایه گذارى مستقیم یا مشارکتى با سرمایه گذاران ایرانى حضور پیدا کنند.
وی در ادامه از امضای تفاهم نامه خواهر خواندگى بین منطقه ویژه اقتصادى لیپتسک و یکى از مناطق آزاد جمهورى اسلامى ایران در آینده نزدیک خبر داد.
منطقه ویژه اقتصادى لیپتسک، یکى از ۵۰ منطقه ویژه اقتصادى کشور روسیه است که سال گذشته براساس ارزیابى وزارت توسعه اقتصادى برترین منطقه ویژه اقتصادى این کشور شناخته شد.

«همایش بین المللی سرمایه گذاری مناطق ویژه اقتصادی» با حضور مدیران همه مناطق ویژه اقتصادى و مقامات وزارت توسعه اقتصادى کشور روسیه برگزار شد.