دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه چهارشنبه ۱۹ آبان ماه با محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی دیدار و گفتگو کرد.

دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه چهارشنبه ۱۹ آبان ماه با محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی دیدار و گفتگو کرد.

 به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این دیدار که با حضور مدیران ارشد پژوهشکده بیمه و تیم مدیریت امور مشتریان شرکت بیمه دی برگزار شد، ضمن بررسی روند کار و پروژه‌های جاری و دردست اقدام در حوزه مشتری، از مرکز ارتباط(Call Center) و زیرساخت‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری مدیریت امورمشتریانِ بیمه دی بازدید به عمل آمد و بر همکاری مشترک در زمینه مباحث مربوط به ارتقای سطح کمی و کیفی حوزه مشتریان در صنعت بیمه با استفاده از حجم انبوه داده‌های شرکت بیمه دی با روش‌های داده‌کاوی و در راستای پژوهش‌های حوزه بیمه تاکید شد.