به گزارش درآمد نیوز ، عملیات نصب خطوط لوله دریایی ۸ و ۱۲ اینچ به طول ۱۷ کیلومتر خردادماه امسال انجام شد و ادامه عملیات شامل نصب رایزرهای ۸ و ۱۲ اینچ هریک از خطوط در سکوهای AA و AC نیز هم‌اکنون در حال انجام است.

به گزارش درآمد نیوز ، عملیات نصب خطوط لوله دریایی ۸ و ۱۲ اینچ به طول ۱۷ کیلومتر خردادماه امسال انجام شد و ادامه عملیات شامل نصب رایزرهای ۸ و ۱۲ اینچ هریک از خطوط در سکوهای AA  و AC نیز هم‌اکنون در حال انجام است.

از سوی دیگر، با توجه به آماده شدن کابل زیردریایی و پایان عملیات Survey مسیر نصب کابل ۱۴ کیلومتری بین سکوهای AB و AC تا سکوهای A20 و A21 طی هفته گذشته، عملیات نصب j tube مربوطه نیز هم‌زمان با نصب رایزرها انجام‌ خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تولید زودهنگام نفت در چاه‌های A20 و A21 میدان ابوذر در منطقه عملیاتی خارک با انجام عملیات اجرایی باقیمانده محقق خواهد شد.