به گزارش درآمد نیوز مطابق این آمارها شرکت بیمه البرز بعد از شرکت بیمه تماما دولتی ایران، در جایگاه نخست شرکت‌های بیمه خصوصی در شاخص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار دارد. شاخص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک در کنار توانگری مالی، خوشنامی و سایر فاکتورهای سلامت مالی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مالی برای انتخاب شرکت بیمه‌ […]

به گزارش درآمد نیوز

مطابق این آمارها شرکت بیمه البرز بعد از شرکت بیمه تماما دولتی ایران، در جایگاه نخست شرکت‌های بیمه خصوصی در شاخص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار دارد.

شاخص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک در کنار توانگری مالی، خوشنامی و سایر فاکتورهای سلامت مالی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مالی برای انتخاب شرکت بیمه‌ است.

ظرفیت نگهداری ریسک در واقع معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه یک شرکت بیمه چه میزان ریسک را می‌تواند بدون احتیاج به بیمه‌گران اتکایی بر عهده بگیرد. این مفهوم به ویژه در مدیریت ریسک و تعیین استراتژی‌های بیمه‌گری اهمیت دارد.

عوامل متعددی در تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک تاثیر می‌گذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به سرمایه و ذخایر، قوانین و مقررات، سابقه خسارت‌ها و تنوع پرتفوی ریسک اشاره کرد.

مقاله اصلی