بانک پاسارگاد در گزارش فعالیت ماهانه آذرماه ۱۴۰۲ در کدال، درآمد شناسایی شده این بانک تا پایان آذرماه۱۴۰۲ را نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که درآمد تسهیلات اعطایی بیشترین سهم درآمدی این بانک در آذرماه را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش درآمد نیوز بانک پاسارگاد با نماد “وپاسار” در گزارش ماهانه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در کدال، ارقامی مربوط به میزان درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده‌گذاری، درآمد کارمزد، درآمد اوراق بدهی و درآمد سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، مجموع درآمد محقق شده از گزینه‌های مذکور، درآمدی معادل نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دست آمده است و با توجه به درآمد نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومانی در آبان‌ماه نشان از رشد درآمد ۸۲‌درصدی در آذرماه دارد.
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد در آذرماه رشد ۸۶‌درصدی نسبت به آبان ماه دارد. این درآمد در آذرماه معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان گزارش می‌شود.
درآمد تسهیلات اعطایی از ارائه خدماتی مانند اقساطی، جعاله، مرابحه، مضاربه، مشارکت مدنی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، تسهیلات ارزی و غیره بوده است.
درآمد کارمزدها دومین و بیشترین گزینه درآمدی بانک پاسارگاد در آذرماه بوده است، این درآمد در آذرماه، ۴۲۳ میلیارد تومان است که نسبت به آبان ماه رشد ۳۳درصدی دارد.
درآمد سپرده‌گذاری گزینه دیگر درآمدی این بانک به شمار می رود که در آذرماه درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.
گفتنی است که مجموع درآمد محقق شده بانک پاسارگاد از درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده‌گذاری، درآمد کارمزد، درآمد اوراق بدهی و درآمد سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۳۰ آذرماه۱۴۰۲ (۹ ماهه سال جاری ) بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۶۹‌درصدی را نشان می‌دهد.

تجارت گردان |  رشد درآمد ۸۲ درصدی "وپاسار" در آذرماه

منبع خبر: نبض بورس