بانک سینا، شرایط مطلوبی از عملکرد این بانک را روایت می‌کند و این نوید را می‌دهد که تا پایان سال جاری، این بانک در جایگاه بانک‌های برتر کشور از منظر شاخص‌های کلیدی بانکداری قرار بگیرد.

به گزارش درآمد نیوز صورت‌های مالی نیمه نخست امسال بانک سینا، شرایط مطلوبی از عملکرد این بانک را روایت می‌کند و این نوید را می‌دهد که تا پایان سال جاری، این بانک در جایگاه بانک‌های برتر کشور از منظر شاخص‌های کلیدی بانکداری قرار بگیرد.

نسبت بازده دارایی ها (ROA)

این نسبت از تقسیم سود خالص به متوسط مجموع دارایی‌ها محاسبه می‌شود. این نسبت، خالص درآمدی را که از به کار بردن کل دارایی‌های بانک ایجاد می‌شود، ارزیابی کرده و نشان‌دهنده مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی‌ها در جهت تولید سود است. روند دوره‌های اخیر این نسبت در بانک سینا، افزایشی و در سطح «خوب» است.

نسبت بازده سرمایه (ROC)

این نسبت از تقسیم سود خالص به متوسط سرمایه به دست می‌آید. نسبت سرمایه، میزان کارایی یک شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسی می‌کند. در واقع این نسبت بیان می‌کند که بنگاه اقتصادی به ازای هر یک واحد سرمایه، به چه میزان سود خالص برای سهامداران رسیده است.

نسبت بازده سرمایه بانک سینا که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ درصد محاسبه شده بود، در نیمه نخست سال جاری به رقمی حدود ۷۳ درصد رسیده است .

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

این نسبت از تقسیم سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید. با استفاده از این نسبت، سود بانک در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود. سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت مشتریان، زمانی موجب افزایش ثروت سهامداران می‌شوند که نرخ بازده سرمایه‌گذاری از نرخ بهره سپرده‌ها بیشتر باشد.

در این صورت، مازاد نرخ بازده به سهامداران شرکت تعلق می‌گیرد، اما اگر نرخ بازده از نرخ هزینه بهره کمتر باشد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد. این نسبت در بانک سینا با یک روند صعودی، اکنون به عدد ۳۵٫۸ درصد رسیده است.